Tuesday, February 28, 2017

Vol 7 / nr 28 / Jyväskylä, Finland

Anna ja Annina menivät löysivät kirjeen mennessään lounaalle. Anna kertoo: Pidimme tätä ilahduttavana yllätyksenä ja  vedosta ainutkertaisena. Päätimme, että otan vedoksen, ja saa nähdä, pidänkö sen itse, vai annanko jollekin muulle. Pidän vedoksen väreistä, joten ehkä kehystän sen ja pidän itse :)

Anna and Annina found an envelope containing a letter and artwork as they were going to get some lunch. Anna writes: We thought this was a really delightful surprise and fun to think that the print is one-of-a-kind. We decided that I'll take the print and see if I'm going to keep it or give it to someone else. I love the print's colors and aesthetics so I might frame it and keep it. :)

No comments:

Post a Comment