Saturday, July 22, 2017

Vol 8 / nr 55 / Mänttä, Finland

Kati löysi kirjeen työpaikaltaan Serlachius-museo Gustafista, pääoven vierestä. Olimme kiertelemässä Mänttää uuden residenssiin tulevan taiteilijan kanssa ja annoin ensin kuoren hänelle ja vakuutin etten ole järjestänyt suloista yllätystä itse. Kuoresta löytyi kaunis pieni teos ja koska ihastuin siihen antoi taiteilija puolestaan sen minulle :D Teos on nyt kehystettynä kodissani. Yllätys oli ihana, se toi hauskan hetken päiväämme ja kauneutta kotiini. Haluaisin suunnitella jotain vastaavaa tuodakseni jollekin muullekin hyvän mielen.

Kati found the envelope at her workplace at the Serlachius museum Gustaf, next to the main door. We were touring around Mänttä with our new residence artist, and I first gave the envelope to him, and I convinced that I hadn't organized the sweet surprise by myself. There was a beautiful little print in the envelope, and because I was delighted by it, the artist gave it to me :) The print is now framed in my home. The surprise was wonderful, it brought a nice moment to our day and some art into my home. I would like to plan something similar to delight someone.
.

Vol 8 / nr 88 / Kausala, Finland

Malla löysi kirjeen Iitin kirkonkylän kesäkahvilasta 14.7., kun hän oli siivoamassa pöytiä päivän päätteeksi. Liekö ollut sattumaa vai harkittu teko, että jätit sen sinne juuri Iitin Taideseuran kahvilavuorolla. Jonkun toisen yhdistyksen vuorolla kirjeesi olisi saattanut päätyä suoraan roskiin. Nyt sattui kohtaamaan taiteesta kiinnostunut henkilö ja hauska taideteos, jonka päätin pitää itselläni. Kiva yllätys löytää tuollaista "postia".

Malla found the envelope at the Iitti village on July 14th, when she was cleaning tables at the end of the day. I don't know if it was a  coincidence or  deliberated to leave the envelope when it was the Iitti art society's turn at the café. Maybe the envelope would have ended to trash with some other society's shift. Now it was picked by a person who likes art and the artwork was fun, so I kept it myself. Nice surprise to find that kind of "mail."
.

Wednesday, July 19, 2017

Vol 8 / nr 76 / Kajaani, Finland

Kuva: Mika TourunenEtti löysi vedoksen Kajaanin linnasta. Kiva yllätys. Ehdottomasti pidän tämän ja se tullaan laittamaan esille kesämökillemme.
Etti found the envelope at Kajaani Castle. What a nice surprise. Definitelly I want to keep this piece of art and it'll placed at our summer cottage. 

.

Sunday, July 16, 2017

Vol 8 / nr 72 / Jyväskylä, FinlandJoni löysi kirjeen Mäntästä. Arvelisin, että otin kuoren mukaan Göstasta, mutta aivan varma en voi olla, sillä taiteen tulva pisti päätä pyörälle tuolloin. Vedos päätyy Jonin eteisgalleriaan Jyväskylään, muiden matkoilta löytyneiden pienikokoisten teosten seuraan!

Joni found the envelope in Mänttä. I guess I did pick the envelope in Gösta (museum), but I really cannot be quite sure, because all the art made my head spin. The print will have its new home at the hallway gallery at Joni's home in Jyväskylä, amongst other small artworks collected from his travels.

Vol 8 / nr 12 / Lappeenranta, Finland

Otto löysi kirjeen Lappeenrannasta: Kyllä piristi päivää löytää tällänen yllätys lenkillä! Hymyssäsuin jatkoin matkaa tajutessani jutun juonen :) Pidän aarteeni itse.

Otto found the envelope in Lappeenranta: It really made my day, when I found  this surprise on my jogging round! I continued with a smile on my face, after realising what had happened :) I'm keeping this treasure myself..

Friday, July 14, 2017

Vol 7 / nr 77 / Jyväskylä, Finland

An Evening Tea (Random Prints vol. 7)


Laura löysi kirjeen (vol. 7) työpaikaltaan. Päätin viedä vedoksen lahjaksi ystävälleni, joka on suuri teen ystävä.

Laura found the envelope (vol. 7) at her workplace. I decided to take the print for my friend, who really likes tea. .

Monday, July 10, 2017

Vol 8 / nr 14 / Siilinjärvi, Finland

Seija oli neljän hengen seurueessa liikkeellä, kun he sattumalta huomasivat kirjeen. Sinulle kuka ikinä oletkin - kiehtova ajatus - mitä, miksi...

Kuva on kaunis ja sen saaminen näin saa tuntemaan paitsi iloa niin myös uskoa ihmisen hyvyyteen. Aion kehystää kuvan ja kertoa kaikille tämän ennenkokemattoman tarinan!Seija was one in a group of four, when they noticed an envelope by coincidence. To You whoever You are - what a fascinating thought - what, why...

The picture is beautiful and getting it in this way makes me feel joy but also some faith in goodness in people. I'm going to frame the picture and tell everyone this incredible story!

Vol 8 / nr 31 / Joensuu, Finland

Katri löysi vedoksen Joensuun keskustasta. Ihana yllätys R-kioskin tiskillä. Lähes ensimmäinen kesäpäivä ja teoksen nimi Kesäpäivä II!

Katri found the print from the Joensuu city centre. A wonderful surprice on the R-kioski counter. It was almost the very first summer day, and the title of the print is Summer Day II!

Sunday, July 9, 2017

Vol 8 / nr 56 / Joensuu, Finland
Minna haki tytärtään junalta Joensuun rautatieasemalta, kun hän näki Instagramissa kuvavihjeen kirjekuoresta, mutta joku muu onnekas oli ehtinyt sen löytää. Sitten kurvaus junalle ja tyttö kyytiin ja uusi kuvavihje oli sillä välin tullutkin. No eikun hirmuista vauhtia kaupungin teatterille ja siellä kirjekuori vielä odotteli! Olen onnekas :)

Minna was picking her daughter from the Joensuu railway station, when she noticed a photo tip about one Random Prints envelope in Instagram, but someone lucky had already found that one. I returned to the railway station, picked my daughter, and then found out another hint. I drove fast to the Joensuu City Theatre and there the envelope was waiting! I'm lucky :)
Vol 8 / nr 87 / Joensuu, Finland

Salla löysi vedoksen Joensuusta. Kylläpä oli mukava kesäpäivän piristys,kun sattumalta löysin tämän kauniin kuvan. Oikea arjen ilon hippunen. :)
Aivan mahtava idea ihmisten ilahduttamiseen.
Pidän kuvasta paljon. Se on ihanan kesäinen ja saa minut hymyilemään. Punavalkoraidallisessa aurinkovarjossa on sitä jotain. Laitan kuvan ehdottomasti omalle seinälle.


Salla found the print in Joensuu. It really brightened the summer day, when I found this beautiful picture by coincidence. A real smidgen of joy in everyday life. :)
A great idea for cheering up people.
I like the print very much. It's wonderfully summery and makes me smile. Red-and-white striped sun umbrella has something in it. I absolutely will hang this on my wall.

Vol 8 / nr 32 / Joensuu, FinlandSaara ja Henrik löysivät kirjekuoren yliopiston pihalta. Kuori herätti mielenkiinnon otsikoinillaan ja päätimme avata sen heti. Mietityttämään jäi projektin tarkoitus. Kuva on kaunis ja siinä on hyvä idea ja haluan todellakin pitää kuvan itse. Tykkään erityisesti tavasta kuvata vettä houkuttelevalla tavalla.

Saara and Henrik found the envelope at the University yard. The envelope drew our attention with its addressing and we decided to open it rightaway. We are pondering upon the meaning of this project. The picture is beautiful and it has a good idea and I truly want to keep the picture myself. I especially like the way how the water is depicted in a tempting way.

Vol 8 / nr 38 / Joensuu, Finland

Oona piti sekä ideasta että kuvasta, ja kertoo, että vedos pääsee kehyksiin heidän kotiinsa. Mutta jollekin toiselle vedos ei ollut kelvannut! - Löysimme kirjekuoren avattuna Joensuun Mehtimäen lenkkipolulta (9.7.2017), emme siis ole ensimmäiset, jotka kirjeen löysivät?
Näin kuvan tekijän kannalta on hienoa kuulla, että kuva kuitenkin pääsi kotiin, jossa sitä arvostetaan! Erityiskiitos orpoutuneen kuvan pelastamisesta!

---

Oona likes both the idea and picture, which they will frame on their wall.  But for someone else the print wasn't a pleasant surprise enough! - We found  the envelope already opened at the Joensuu Mehtimäki jogging trail (July 9, 2017), so we weren't the first who found this envelope?

From my point of view it is nice to hear, that the print finally ended up in home, where it is valued! Special thank you for saving the orphaned print!

Vol 8 / nr 80 / Jyväskylä, FinlandErkki löysi kirjeen Joensuusta, Joensuun lyseon lukion muistomerkin juurelta, ja aikoo laittaa sen seinälleen. [Se] muistuttaa meitä mukavasta viikonlopusta Joensuun Ilovaarirockissa.

Erkki found the envelope in Joensuu, from the monument for Joensuu lyceum gymnasium, and will hang it on his wall. [It] reminds us of the nice weekend in Joensuu Ilovaarirock.

Tuesday, July 4, 2017

Vol 8 / nr 79 / Mänttä-Vilppula, Finland
Matti löysi kirjeen Mäntän kirkon ilmoitustaululta. Hän astui kirkkoon istumaan, ja avasi kirjeen: Olin iloinen saadessani kirjeen, sillä olen joskus suunnitellut vastaavanlaista tuntemattomille osoitettua kirjoitus-tai muuta projektia.

Tulin juuri Pekilon taidenäyttelystä, joten olin sopivasti taiteelle vastaanottavaisessa tilassa. Kesä oli myös tuon näyttelyn teemana.


'Kesäpäivä II' on kiehtova kuva. Ensimmäinen ajatus kuvan myötä oli, kuinka odotukset ovat usein turhan isoja kesäpäivien varalle. Poika lautasen reunalla voi olla pettynyt tai tyytyväinen - kuva antaa katsojalleen kaksi tapaa tulkita. Kumpi onkaan se oma kokemus kesästä.


Olin menossa kauppaan etsimään lahjaa veljeni kihlatulle, jolla oli eilen syntymäpäivä. Askeleet johtivat kuitenkin kirkolle. Päätin, että tämä vedos saa ehdottomasti olla hänen lahjansa!Matti found the envelope from the Mänttä Church notice board. He stepped into church, sat down and opened a letter: I was glad to receive this letter, because I have sometimes planned the same kind of project,  writing for unknown people or something. 

I just had arrived from the Pekilo art exhibition, so I was fittedly very receptive for art. Summer was the theme of the Pekilo exhibition also.

'Summer Day II' is a fascinating picture. My first thought was, how the expectations are often too big for summer days. The boy at the edge of a plate could be either disappointed or happy - the picture gives its viewer two ways to view it. Which one is the viewer's own experience of summer.

I was about to go and find a present for my brother's fiancé, who had a birthday yesterday. Somehow I ended to a church instead. I decided that this print is definitely the birthday gift!

Vol 8 / nr 86 / Mänttä-Vilppula, Finland

Mäntän Palvelukodin asukkaat löysivät kirjeen Mäntän kirjaston aulasta.

The Residents of the assisted living facility home found the envelope at the lobby of the Mänttä library.

Vol 8 / nr 13 / Tampere, Finland


Ulla löysi kirjeen käydessään mökkipaikkankunnallaan Mäntässä Serlachiuksen museossa: On hieno kuva ja kuvastaa hyvin ihmisen pienuutta.

Ulla found the envelope from Mänttä (where her summer cottage is), at the Serlachius museum: It is a wonderful picture, and shows well the smallness of a man.

Monday, July 3, 2017

Vol. 8 / Random Prints 2017Random Prints 2017 / vol. 8 vedokset on nyt signeerattu ja pakattu. Pienen työn nimi on Kesäpäivä II ja se on kuvallista jatkoa viime kesänä Porissa toteutetulle pienemmälle Random Prints Special Edition -projektille. Vedosta on tehty yhteensä 90 kappaletta ja tällä(kin) kertaa projekti tapahtuu Suomessa. Paikoiksi on valikoitunut useampi kaupunki: Mänttä, Joensuu, Kajaani, Iitti, Lappeenranta - ja sattumalta vedoskuoreen voi törmätä myös ihan muualla.

I have now signed and packed the Random Prints 2017 / vol. 8 prints. The small artwork is called Summer Day II and it continues the theme of last year's Random Prints Special Edition. I have made 90 prints and this time (also) the event takes place in Finland, in several locations, for example in Mänttä, Joensuu, Kajaani, Iitti and Lappeenranta - and maybe, possibly, you may stumble upon one in some place else!

Sunday, July 2, 2017

Peukuta Random Printsille stipendi! / 'Like' Random Prints to help it win a #kaupunkienergiaa grant!Hei, kaikki Random Printsin ystävät! Tarvitsen apuanne! Käykää peukuttamassa Random Prints -projektilleni Helenin tapahtumastipendi! Sivun https://www.helen.fi/kampanjat/kaupunkienergiaa/2017-tapahtumakalenteri/random-prints/ alareunassa on musta tykkäysnappi, jonka painamisesta olen kovin kiitollinen! 

Hey, all friends of Random Prints! I need your help! Go to https://www.helen.fi/kampanjat/kaupunkienergiaa/2017-tapahtumakalenteri/random-prints/ and like the project (white thumb on black background at the bottom of the page) This could bring a Helen Ltd (Helsinki electricity) grant for my project!
#kaupunkienergiaa ?


Saturday, July 1, 2017

Vol 7 / nr 81 / Kannus, Finland

Mari löysi kirjeen Jyväskylän yliopiston kirjaston portailta: Minun ei ollut edes tarkoitus mennä tuona päivänä käymään kirjastossa, mutta koska tietokoneeni nettiyhteys ei toiminut, menin päiväksi opiskelemaan kirjastolle. Luettuani monta tuntia kirjatenttiä varten kävelin väsyneenä kirjastosta ulos ja huomasin portailla kirjekuoren. [...] Kotiin päästyäni avasin kirjeen ja olin iloisesti yllättynyt sen sisällöstä. Vedoksen iltatee sopii minulle täydellisesti, koska rakastan teetä ja olen iltaihminen. Uskon, että minun oli tarkoitus löytää tämä vedos, joten pistän sen omalle seinälleni!

Mari found an envelope from the stairway of the Jyväskylä University library: I wasn't even supposed to go to the library that dat, but because my net connection didn't work, I went anyway, to study. After reading several hours for an exam, I was tired when I walked outside library and noticed an envelope on the steps. [...] I opened the envelope at home, and I was positively surprised to see its contains. 'The Evening Tea' fits me perfectly because I love tea and I'm an evening person. I believe that it was meant for me to find this print, so I'll hang it on my own wall.

Thursday, June 15, 2017

Vol 7 / nr 75 / Jyväskylä, Finland

Fanny löysi vedoksen Jyväskylästä:  Olin kävelemässä lämpimässä iltapäiväauringossa pyöräkorjaamolle hakemaan pyörääni, ja päätin hetken mielijohteesta kiertää reitiltä hieman ja kävellä Seminaarinmäen läpi. Pysähdyin ensin ottamaan kuvaa omenapuista täydessä kukassa, ja kun laskeuduin portaat alas Jyväskylän yliopiston kirjastolle, huomasin oven vieressä ikkunalasiin nojaavan kirjekuoren. Utelias kun olen, kävelin lähemmäs nähdäkseni, kenelle kirje oli osoitettu. Oli kuin suoraan Viisikoista löytää mystinen kirje, joka vielä oli osoitettu minulle! Eilen löysin neliapilan, tänään mystisen kirjeen, jossa taideteos, mitäköhän löydän huomenna?

Fanny found the envelope in Jyväskylä: I was walking in the sunny, warm afternoon to the bike shop to pick up my bike, and I got this impulse to walk a bit different route through the Seminaarinmäki area. I first stopped to take photos of the fully blossoming apple tree, and when I then went down the stairs to the Jyväskylä University Library, I noticed that there was an envelope leaning to the window glass. Curious that I am, I walked closed to see, to whom the envelope was adressed to. It was just like from the 'Famous Five' books to find a mystical envelope, that was addressed to me! Yesterday I found a four-leaf clover, today a mystical envelope with an artwork in it, I wonder what tomorrow will bring?

Tuesday, May 30, 2017

Vol 7 / nr 75 / Jyväskylä, Finland

Ella löysi kirjeen Jyväskylästä.  Ilahduin suuresti löytäessäni vedoksen, koko projekti toi mieleeni Amélie-elokuvan. Vedos oli mielestäni niin hieno, etten raaskinut antaa sitä kenellekään eteenpäin vaan päätin pitää sen itse ja laitoin sen huoneeni seinälle.

Ella found the envelope in Jyväskylä. I was delighted to find the print, the whole project reminded me of the film Amélie. I found the print so exquisite, that I didn't want to pass it on, but I decided to keep it myself and hang it on my room.

Wednesday, May 24, 2017

Vol 7 / nr74 / Jyväskylä, Finland

Anna kertoo: Löysin kirjeen yliopiston kirjaston rappusilta. Epäröin alkuun, saanko oikeasti ottaa kirjeen itselleni, mutta kirjekuoren osoitus "sinulle, kuka ikinä oletkin" kuulosti houkuttelevalta. Kun huomasin, että kyseessä oli taideprojekti, innostuin lisää! Koska olen kiinnostunut taiteista ja harrastan sitä itsekin jonkin verran, otin kirjeen nopeasti itselleni siinä pelossa, että joku muu ehtisi muuten ottaa sen ennen minua. Avasin kirjeen samantien kävellessäni kotiin ja aloin heti miettimään, kuinka hauskaa tälläisen projektin toteuttamisen täytyy olla! Vedos teekupista on kaunis. Aion antaa sen äidilleni lahjaksi tänäiltana, kun menen käymään hänen luonaan.

Anna writes: I found the envelope from the stairs of the University Library. I first hesitated to pick it, but the text upon it, 'To You Whoever You Are', sounded invitating. When I noticed that it's an art project, it made me even more excited! Because I'm interested in arts and it's also my hobby, I picked the envelope fast before anyone else got to it. I opened the envelope rightaway, as I was walking back home, and I started to think about how fun it must be to make this kind of project! The print of the tea cup is beautiful. I'm planning to give it to my mother as a gift, when I go to visit her this evening.

Saturday, April 8, 2017

Vol 7 / nr 88 / Jyväskylä, Finland

Terhi löysi vedoksen Jyväskylän taiteilijaseuran taidelainaamosta: Piti ihan kysyä lainaamon henkilökunnalta, saanko tosiaan pitää tämän. [...] 'An evening tea' -vedos päätyy omalle seinälleni. Vedoksen tunnelmassa yhtyvät päättyvä päivä, iltatee, päivän aikana kertyneet kokemukset, illan rauha. Kupissa höyryää tähtitaivas ja kuukin nousee.

Terhi found the print from the Jyväskylä Artists' Association Artotheque: I had to ask the personnel, if I really got to keep this. [...] 'An evening tea' print will be placed on my own wall. In the print, the day, evening tea, the experiences throughout the day, and peacefulness of evening are combined. The starry sky is steaming in a cup, and even the moon is rising.

Friday, March 31, 2017

Vol 7 / nr 1 / Jyväskylä (?), Finland

Nimetön kertoo löytäneensä kirjeen kirjastolta, mutta ei aio pitää vedosta itse: Kun tämän jälkeen kävelin kadulla, vastaan tuli tupakoiva henkilö. En pystynyt väistämään, koska kävelykadulle oli pystytetty este. Ajattelin, että tarvitsen kortin, jonka voin lahjoittaa vastaantulijalle ja jossa on terveiset: Ethän tupakoi kadulla. Lahjoitan vedoksen seuraavalle henkilölle, joka kävelee kadulla vastaan tupakoiden. Tupakansavu vie hengitysilman. Savuton ihminen on kaunis. Miksi kaunis ihminen tupakoi?

Anonymous person tells that she/he found the envelope from the library, but won't be keeping it for himself/herself: After finding the envelope, I was walking down the street and when a person who smoked came towards me. I couldn't avoid walking right past this person, because there was an obstacle on the walkway. I thought I would need some kind of card that I could give, with a greetings: Please, don't smoke on the street. I will give this print to the next smoking person I meet on the street. The smoke steals your breathing air. A non-smoking person is beautiful. Why does a beautiful person smoke?


Thursday, March 9, 2017

Vol 7 / nr 58 / Helsinki, Finland

Linda löysi kirjeen Helsingin matkailutoimistosta muutamia kuukausia sitten: Mielenkiintoista - rakastan teetä, joten oli hienoa löytää vedos kuin se olisi odottanut juuri minua. Nyt se on täällä Helsingissä toimistossani nautittavanani. Aion pitää sen.

Linda found the print in the tourist office in Helsinki some months ago: Interestingly, I'm a tea lover, so was thrilled to find the print waiting just for me. Now it's in my office here in Helsinki, where I'm enjoying it. I plan to keep it.

Wednesday, March 1, 2017

Vol 7 / nr 87 / Jyväskylä, Finland

Emmi ehti ensin kulkea kirjeen ohitse, vaikka ehtikin lukea, mitä kirjekuoreen oli kirjoitettu ("Sinulle, kuka ikinä oletkin"). Hän kuitenkin päätti palata ja napata kuoren käsiinsä: Teos "An Evening Tea" on oikein sopiva, sillä juon hyvin paljon teetä ja löysin kirjekuoren ollessani hakemassa postista lähetystä, joka sisälsi matcha-teen valmistuksessa käytettävän vispilän.

Emmi first walked past the envelope, although she had read the text ("To You Whoever You Are") on the envelope. However, she decided to go back and pick the envelope: The print called "An Evening Tea" was just right, because I drink a lot of tea, and I found the envelope as I went to post office to pick a parcel, which included a whisk used in making matcha tea.

Tuesday, February 28, 2017

Vol 7 / nr 28 / Jyväskylä, Finland

Anna ja Annina menivät löysivät kirjeen mennessään lounaalle. Anna kertoo: Pidimme tätä ilahduttavana yllätyksenä ja  vedosta ainutkertaisena. Päätimme, että otan vedoksen, ja saa nähdä, pidänkö sen itse, vai annanko jollekin muulle. Pidän vedoksen väreistä, joten ehkä kehystän sen ja pidän itse :)

Anna and Annina found an envelope containing a letter and artwork as they were going to get some lunch. Anna writes: We thought this was a really delightful surprise and fun to think that the print is one-of-a-kind. We decided that I'll take the print and see if I'm going to keep it or give it to someone else. I love the print's colors and aesthetics so I might frame it and keep it. :)

Monday, February 27, 2017

Vol 7 / nr 84 / Jyväskylä, Finland

Jonna löysi kirjeen yliopiston kirjastosta. Hän kirjoittaa: Se tuntui todella henkilökohtaiselta, vaikka löytäjä olisi voinut olla kuka tahansa. Myös teos tuntui jotenkin henkilökohtaiselta, koska olen yöeläjä, joka inspiroituu yöaikaan ja rakastaa teetä! Se ei voi olla sattumaa?

Jonna found the envelope from entrance hall of university library. She writes: It felt really personal eventhough it could have been anyone who could have have it. Somehow artwork also felt very personal because I'm a "nightowl" who gets inspired at night time and loves tea! It can't be coincidence?

Sunday, February 19, 2017

Vol 3 / nr 83 / Niš, SerbiaAt one Sunday evening I received email from Lazar who found the print when he was on his excursion in high school - many years ago: It's been literally years since I've found the print. [...] Counting the years, that makes it 4 or 5 years ago! Being a teenager, I completely forgot about it and I've seen the envelope today. I thought I was probably way too late but the web-site is still active, to my surprise.

The print's been with me this long, so I'm leaving it with me. Only this time, I'm leaving it on my desk instead of hidden in the depths of my bookshelf.

It's an interesting project. I'm not much of a traveler myself though, but I'm always fascinated to hear about different cultures.

Saturday, January 28, 2017

Vol 7 / nr 63 / Helsinki, Finland

Heidi löysi kirjeen jo ennen joulua: Olimme mieheni kanssa Kauppatorin kauppahallissa lauantailounaalla, jolloin silmäni osuivat kirjeeseen. Vähän epäröiden tartuin kirjeeseen ja avasin sen. Teos "an evening tea" oli kuin minulle henkilökohtaisesti tehty. Iltatee kuuluu jokailtaiseen rauhoittumiseeni ja siksi halusin kehystää teoksesi keittiömme seinälle Katajanokan kotiimme. Siellä se siis ihastuttaa meitä päivittäin.


Heidi found the envelope already before the Christmas: My husband and I were at The Old Market Hall on a Saturday lunch, when I noticed the envelope. I hesitated to take the letter, but I took it and opened it. The print 'An evening tea' was like personally made for me. An evening tea is my way of unwinding every evening, and that is why I wanted to frame your work on our kitchen wall in our Katajanokka home. There it continues to delight us every day.