Sunday, July 9, 2017

Vol 8 / nr 38 / Joensuu, Finland

Oona piti sekä ideasta että kuvasta, ja kertoo, että vedos pääsee kehyksiin heidän kotiinsa. Mutta jollekin toiselle vedos ei ollut kelvannut! - Löysimme kirjekuoren avattuna Joensuun Mehtimäen lenkkipolulta (9.7.2017), emme siis ole ensimmäiset, jotka kirjeen löysivät?
Näin kuvan tekijän kannalta on hienoa kuulla, että kuva kuitenkin pääsi kotiin, jossa sitä arvostetaan! Erityiskiitos orpoutuneen kuvan pelastamisesta!

---

Oona likes both the idea and picture, which they will frame on their wall.  But for someone else the print wasn't a pleasant surprise enough! - We found  the envelope already opened at the Joensuu Mehtimäki jogging trail (July 9, 2017), so we weren't the first who found this envelope?

From my point of view it is nice to hear, that the print finally ended up in home, where it is valued! Special thank you for saving the orphaned print!

No comments:

Post a Comment